Penafian

Penulis TIDAK akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau masalah yang timbul akibat penggunaan panduan atau maklumat yang terdapat di dalamnya. Dengan menggunakan segala maklumat yang terkandung di dalam blog ini, anda telah bersetuju untuk tidak melibatkan penulis sekiranya blog ini mengakibatkan anda mengalami kerugian dan masalah berkaitan potensi dan prestasi ke atas aset anda sama ada online dan offline.

Segala penulisan dalam “sktamannusadamai.blogspot.com” adalah hak milik penulis sepenuhnya. Sebarang pengeluaran, percetakan semula ataupun dikeluarkan dalam apa-apa bentuk penerbitan sekalipun tanpa kebenaran rasmi secara daripada penulis adalah dilarang sama sekali. Sekiranya anda didapati melanggar peraturan hakcipta ini, tindakan yang serius akan diambil ke atas anda.

Nota: Peraturan ini diwujudkan untuk melindungi hak dan pemilikan penulis serta untuk memastikan haknya terpelihara.

Saturday, 24 March 2012

Pas Kebenaran Keluar Kelas

Pas Kebenaran Keluar Kelas

Unit Disipilin, Sekolah Kebangsaan Taman Nusa Damai mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Pas Kebenaran Keluar Kelas ini bagi memastikan kelancaran proses pengajran dan pembelajaran. 

Setiap guru akan dibekalkan dua keping kad di mana kad ini akan diklipkan di uniform murid semasa murid keluar dari bilik darjah. Ini dapat memastikan keluar masuk murid dalam keadaan teratur dan dalam bilangan yang terkawal.

Kad ini akan diedarkan minggu hadapan Insyallah.

0 comments:

Post a Comment