Penafian

Penulis TIDAK akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau masalah yang timbul akibat penggunaan panduan atau maklumat yang terdapat di dalamnya. Dengan menggunakan segala maklumat yang terkandung di dalam blog ini, anda telah bersetuju untuk tidak melibatkan penulis sekiranya blog ini mengakibatkan anda mengalami kerugian dan masalah berkaitan potensi dan prestasi ke atas aset anda sama ada online dan offline.

Segala penulisan dalam “sktamannusadamai.blogspot.com” adalah hak milik penulis sepenuhnya. Sebarang pengeluaran, percetakan semula ataupun dikeluarkan dalam apa-apa bentuk penerbitan sekalipun tanpa kebenaran rasmi secara daripada penulis adalah dilarang sama sekali. Sekiranya anda didapati melanggar peraturan hakcipta ini, tindakan yang serius akan diambil ke atas anda.

Nota: Peraturan ini diwujudkan untuk melindungi hak dan pemilikan penulis serta untuk memastikan haknya terpelihara.

Tuesday, 12 March 2013

PROGRAM BEBAS DENGGI

1.         Nama Program         : PROGRAM BEBAS DENGGI

2.         Tarikh                         :  11 MAC 2013

3.         Hari / Masa                :  ISNIN ( 8.30 pagi )

4.         Tempat                       :   DEWAN SERI DAMAI UTAMA

5.         Objektif                       :  5.1 Untuk mendedahkan kanak-kanak sekolah kepada
                                                         aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dengan
                                                         tujuan mewujudkan satu kumpulan yang menjadi
                                                         "change agent" kepada masyarakat.
                                                  5.2 Memberi kesedaran, kefahaman dan kemahiran
                                                         bagi menghindari dan mencegah demam denggi.
                                                  5.3 Mewujudkan masyarakat sifar denggi.

6.         Sasaran                     : Semua murid Tahap 2


7. Penilaian Program  :   Guru Besar, GPK Pentadbiran dan GPK HEM

            7.1 Kekuatan Program        : 1. Program dapat berjalan dengan lancar dan
                                                            mendapat kerjasama daripada guru – guru yang
                                                                  terlibat.
                                                     
            7.2 Kelemahan Program    : 1. Program bermula lewat dari jadual asal kerana
                                                                  kelewatan penceramah jemputan.
                                                              2.  Masa murid melihat pameran terlalu singkat
                                                                   kerana kekangan masa.
                                                              3. Hari pelaksanaan program kurang sesuai kerana
                                                                  jatuh pada minggu ujian bulanan.

            7.3 Cadangan Penambahbaikan : Pada tahun hadapan akan cuba melibatkan
                                                                         merancang untuk :-
                                                                         1. Mengadakan program ini secara                                                                                     menyeluruh dengan melibatkan semua
                                                                             guru dan murid Tahap 1 dan 2.
                                                                        2. Memilih hari yang lebih sesuai untuk
                                                                            mengadakan program ini untuk
                                                                            mengelakkan mengganggu murid membuat
                                                                  persediaan untuk menghadapi ujian bulanan

0 comments:

Post a Comment