Penafian

Penulis TIDAK akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau masalah yang timbul akibat penggunaan panduan atau maklumat yang terdapat di dalamnya. Dengan menggunakan segala maklumat yang terkandung di dalam blog ini, anda telah bersetuju untuk tidak melibatkan penulis sekiranya blog ini mengakibatkan anda mengalami kerugian dan masalah berkaitan potensi dan prestasi ke atas aset anda sama ada online dan offline.

Segala penulisan dalam “sktamannusadamai.blogspot.com” adalah hak milik penulis sepenuhnya. Sebarang pengeluaran, percetakan semula ataupun dikeluarkan dalam apa-apa bentuk penerbitan sekalipun tanpa kebenaran rasmi secara daripada penulis adalah dilarang sama sekali. Sekiranya anda didapati melanggar peraturan hakcipta ini, tindakan yang serius akan diambil ke atas anda.

Nota: Peraturan ini diwujudkan untuk melindungi hak dan pemilikan penulis serta untuk memastikan haknya terpelihara.

Sunday, 6 October 2013

Jamuan Jasamu Di Kenang


Terima kasih diucapkan kepada KRT Zon Sentosa dan PIBG SKTND kerana nenganjurkan majlis seumpama ini.

Guru Besar dalam ucapan beliau berharap agar majlis seumpama ini dapat merapatkan hubungan profesionalisme dan ukhuwah di kalangan pendidik dan ibu bapa.
Pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan majlis ini

0 comments:

Post a Comment